Subvencions

Subvencions de caràcter excepcionals 2015

dimecres, 30 desembre, 2015

Per acord de 19 de juny de 2015 la Junta de  Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 28.794,88 € per l'execució del projecte tècnic de substitució d'un tram de la xarxa del clavegueram del barranc de Falset.

Programes i activitats culturals

divendres, 19 juny, 2015

Per acord de 19 de juny la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 3.019,16 € per a programes i activitats de foment cultural dins l'any 2015.

Parc de Salut

divendres, 6 febrer, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar per acord de la Junta de Govern de 6 de febrer de 2015 una subvenció en espècie per a la instal·lació i dinamització d'un parc de salut.

Pla Especial d'Inversions Sostenibles 2014

dimecres, 15 octubre, 2014

Per acord de Junta de Govern de 26 de setembre de 2014 la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Falset per import de 46.703,44 € en el marc del Pla Especial d'Inversions Sostenibles. L'import de la subvenció ha anat destinada al finançament de les següents actuacions: 

  •    Millora dels serveis municipals: 14.627,27 euros.
  •    Arranjament del camí del Mas Obac:  19.714,83 euros.
  •    Renovació de la xarxa de clavegueram: 12.361,34 euros.