Subvencions

Protecció de la Salut Pública per a la Millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 2.814,00 € per la realització d'analítiques d'aigua potable per la implantació del RD 140/2003 per l'any 2015. També va atorgar en el marc de la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà una subvenció de 1.115,23 € per la neteja de dipòsits municipals. 

Subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat

dimecres, 30 desembre, 2015

L'òrgan col·legiat del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, va atorgar al nostre municipi per la Fira del vi de l'any 2015 11.769,02 € i per la Fira de Sant Andreu de l'any 2015 1.108,19 €. 

Subvenció primer cicle d'educació infantil

dimecres, 30 desembre, 2015

Per acord de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2015 la Diputació de Tarragona ha aotrgat a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 26.337,50 € pel finançament del curs escolar 2014-2015 de la llar d'infants l'espígol de Falset. 

Programes i activitats culturals

divendres, 19 juny, 2015

Per acord de 19 de juny la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 3.019,16 € per a programes i activitats de foment cultural dins l'any 2015.

Parc de Salut

divendres, 6 febrer, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar per acord de la Junta de Govern de 6 de febrer de 2015 una subvenció en espècie per a la instal·lació i dinamització d'un parc de salut.

Pla Especial d'Inversions Sostenibles 2014

dimecres, 15 octubre, 2014

Per acord de Junta de Govern de 26 de setembre de 2014 la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Falset per import de 46.703,44 € en el marc del Pla Especial d'Inversions Sostenibles. L'import de la subvenció ha anat destinada al finançament de les següents actuacions: 

  •    Millora dels serveis municipals: 14.627,27 euros.
  •    Arranjament del camí del Mas Obac:  19.714,83 euros.
  •    Renovació de la xarxa de clavegueram: 12.361,34 euros.