Subvencions

Subvenció consultoris mèdics. Desfibril·ladors

divendres, 1 juliol, 2016

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 1.326,42 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

PAM 2013-2016 anualitat 2016

divendres, 27 maig, 2016

La Diputació de Tarragona ha concedit dins el programa PAM una subvenció a l'ajuntament de Falset per import de 77.923,34 € per despeses de manteniment de l'exercici 2016

Subvenció per a interessos de préstecs

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 46,19 € pel finançament dels interessos del prèstec de La Caixa i 209,50 € pel finançament dels interessos del prèstec del BBVA. 

Seguretat a zones de bany, piscina municipal

dimecres, 30 desembre, 2015

Per acord de 19 de juny la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 7.702,40 € per la contractació de socorristes i així garantir la seguretat de  la piscina municipal. 

Subvenció

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 2.019,18 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

Pla Especial d'Inversions Municipals 2015

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Falset dins el pla especial d'inversions municipals de l'any 2015 les següents subvencions: 

  • Arranjament de les patologies del pavelló poliesportiu Falset, 11.111,02 €. 
  • Construcció d'un tram de la xarxa de clavegueram al camí Torroja i connexió al carrer Torroja, 35.591,98 €. 

Subvenció per a inversions en equipaments municipals

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar al nostre municipi 5.923,55 € per a inversions en equipaments municipals. S'ha millorat la climatització de l'absis del Castell i s'han instal·lat dos equips de megafonia, un a la biblioteca i l'altre a l'absis del Castell. 

Subvencions de caràcter excepcionals 2015

dimecres, 30 desembre, 2015

Per acord de 19 de juny de 2015 la Junta de  Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 28.794,88 € per l'execució del projecte tècnic de substitució d'un tram de la xarxa del clavegueram del barranc de Falset.

Subvenció per a gestió i funcionament d'equipaments d'interès ciutadà

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar al nostre municipi 2.943,90 € per a la gestió i funcionament d'equipaments d'interès municipal.

Protecció de la Salut Pública per a la Millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset una subvenció de 2.814,00 € per la realització d'analítiques d'aigua potable per la implantació del RD 140/2003 per l'any 2015. També va atorgar en el marc de la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà una subvenció de 1.115,23 € per la neteja de dipòsits municipals.