Subvencions

Subvenció per a interessos de préstecs

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 46,19 € pel finançament dels interessos del prèstec de La Caixa i 209,50 € pel finançament dels interessos del prèstec del BBVA. 

Seguretat a zones de bany, piscina municipal

dimecres, 30 desembre, 2015

Per acord de 19 de juny la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 7.702,40 € per la contractació de socorristes i així garantir la seguretat de  la piscina municipal. 

Subvenció

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament de Falset 2.019,18 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

Pla Especial d'Inversions Municipals 2015

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Falset dins el pla especial d'inversions municipals de l'any 2015 les següents subvencions: 

  • Arranjament de les patologies del pavelló poliesportiu Falset, 11.111,02 €. 
  • Construcció d'un tram de la xarxa de clavegueram al camí Torroja i connexió al carrer Torroja, 35.591,98 €. 

Subvenció per a inversions en equipaments municipals

dimecres, 30 desembre, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar al nostre municipi 5.923,55 € per a inversions en equipaments municipals. S'ha millorat la climatització de l'absis del Castell i s'han instal·lat dos equips de megafonia, un a la biblioteca i l'altre a l'absis del Castell. 

Subvencions de caràcter excepcionals 2015

dimecres, 30 desembre, 2015

Per acord de 19 de juny de 2015 la Junta de  Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 28.794,88 € per l'execució del projecte tècnic de substitució d'un tram de la xarxa del clavegueram del barranc de Falset.

Programes i activitats culturals

divendres, 19 juny, 2015

Per acord de 19 de juny la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció de 3.019,16 € per a programes i activitats de foment cultural dins l'any 2015.

Parc de Salut

divendres, 6 febrer, 2015

La Diputació de Tarragona va atorgar per acord de la Junta de Govern de 6 de febrer de 2015 una subvenció en espècie per a la instal·lació i dinamització d'un parc de salut.

Pla Especial d'Inversions Sostenibles 2014

dimecres, 15 octubre, 2014

Per acord de Junta de Govern de 26 de setembre de 2014 la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Falset per import de 46.703,44 € en el marc del Pla Especial d'Inversions Sostenibles. L'import de la subvenció ha anat destinada al finançament de les següents actuacions: 

  •    Millora dels serveis municipals: 14.627,27 euros.
  •    Arranjament del camí del Mas Obac:  19.714,83 euros.
  •    Renovació de la xarxa de clavegueram: 12.361,34 euros.
Comparteix

Agenda

03
set.
Ja podeu anar a buscar el vostre carnet de "Superlectures" a la Biblioteca municipal Salvador Estrem i Fa, al carrer de Baix 41 de Falset.