dilluns, 19 agost, 2019
Es tracta de quatre projectes, que comencen just després de la Festa Major i que han d’estar finalitzats el 15 de desembre, com a data límit

L’Ajuntament de Falset inicia avui (19 d’agost) les obres de quatre projectes inclosos en la tercera fase de la Llei de Barris, que ha d’estar enllestida abans del 15 de desembre. Tres projectes tenen a veure amb la rehabilitació de l’entorn de l’edifici de Cal Magrinyà, un espai que ara ja acull la Casa de la Música i la Biblioteca. Es tracta de la millora de l’espai urbà dels rentadors de la Font del Batlle, de l’adequació dels baixos de la Casa de la Música, de la pavimentació de l’inici del carrer Davall i, finalment, de l’arranjament integral del carrer Vallmoreres.

Entre d’altres intervencions, en el cas dels antics rentadors municipals, actualment en desús, es preveu la reparació del fons de les basses dels rentadors, en les quals les graves actuals seran substituïdes per peces ceràmiques, i la substitució de la tanca de protecció entre el carrer Davall i el barranc. A banda, també es duran a terme millores en les instal·lacions, com són la connexió de la xarxa de clavegueram d’aigües pluvials des del pati dels rentadors fins al barranc, i el muntatge d'una instal·lació elèctrica que permetrà la recirculació de l’aigua dels rentadors, la substitució de l’enllumenat dels rentadors amb projectors nous i l’ampliació de l’enllumenat led del pont que hi connecta.

Pel que fa al segon dels projectes, l’actuació preveu millorar la pavimentació del carrer Davall, només en el tram d’accés a la Casa de la Música de Falset, a fi de complir amb les normatives vigents en matèria d’accessibilitat. Al marge de la nova pavimentació, l’actuació també tindrà en compte les connexions dels serveis existents, com són el clavegueram, l’aigua potable i el gas.

En l’entorn de Cal Magrinyà, també es preveu el condicionament dels baixos de l’actual Casa de la Música, inaugurada recentment i que ja presta serveis a una vuitantena d’alumnes de tota la comarca del Priorat. Aquesta rehabilitació permetrà emplaçar-hi diverses sales d’assaig i una sala diàfana, que podran ser utilitzades i llogades per formacions musicals amb la idea de realitzar-hi els seus assajos. D’altra banda, aquests dies també s’ha previst l’inici de la instal·lació del sistema de climatització de la Casa de la Música.

Finalment, es preveu l’arranjament integral del carrer Vallmoreres, avui dia força deteriotat. Aquest projecte, que va ser presentat dijous passat als veïns del carrer, en una reunió informativa força concorreguda, se suma a les diverses rehabilitacions que s’han fet al llarg dels últims dos anys en el marc de la Llei de Barris, i que ha permès la millora dels carrers Malanyet, de l’Era i Torroja, la Plaça de Sant Jordi, l’aqüeducte de Cal Magrinyà, l’habilitació d’un nou punt d’accés al centre històric i l’adequació d’una nova Casa de la Música, a més de la substitució de serveis de la xarxa d’aigua potable i clavegueram, soterrament de creuaments de xarxes elèctriques i de telefonia, renovació de lluminària i preinstal·lació de la xarxa de subministrament de gas.

Josep Rull, regidor d’Urbanisme i Obres de Falset, destaca que “totes aquestes actuacions, i especialment les que es duen a terme a l’entorn de Cal Magrinyà, incideixen a recuperar i dotar de funcionalitat un espai de gran valor patrimonial del nostre poble”.

La tercera fase de la Llei de Barris –de la qual encara queden pendents algunes intervencions– representarà una inversió total de 637.000 €. Com correspon a totes les actuacions incloses en aquest programa, el 75% serà assumit per la Generalitat de Catalunya i el 25% restant s’assumeix mitjançant contribucions especials i l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Falset .