dilluns, 28 novembre, 2016
Creat per l’Ajuntament amb la finalitat de catalogar, conservar i difondre els materials culturals provinents de la col·lecció del Centre d’Estudis Falsetans i crear un Museu de Falset i comarca, l'objectiu últim d'aquest organisme ha de ser, en paraules del regidor Carlos Brull, "gestionar la política cultural del municipi, d’acord amb els objectius i les estratègies establerts en el Pla de Cultura municipal”

Neus Munté, consellera de Presidència de la Generalitat, va inaugurar diumenge l’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset, inauguració que també va comptar amb la presència de Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials de Cultura, i Josep Anton Ferré, rector de la Universitat Rovira i Virgili, entre altres autoritats.

L’Institut de Cultura i Patrimoni és un organisme autònom creat per l’Ajuntament amb la finalitat de catalogar, conservar i difondre els materials culturals provinents de la col·lecció del Centre d’Estudis Falsetans i crear un Museu de Falset i Comarca. En paral·lel, “l’objectiu últim de l’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset ha de ser gestionar la política cultural del municipi, d’acord amb els objectius i les estratègies establerts en el Pla de Cultura municipal”, en paraules de Carles Brull, regidor de Cultura de l’Ajuntament.

L’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset desenvoluparà de manera directa i descentralitzada serveis i actuacions que, entre altres, permetin:

  • Catalogar, conservar i difondre els materials culturals provinents de la col·lecció del Centre d’Estudis Falsetans i crear un Museu de Falset i Comarca.
  • Conservar, investigar, exhibir i difondre béns de caràcter cultural, històric, científic i artístic, posant-los a l’abast dels ciutadans.
  • Promoure actuacions i coordinar serveis, entitats i empreses que puguin incidir en la vida cultural de Falset.
  • Desenvolupar un concepte de cultura creatiu, obert, plural i tolerant, i socialment útil en el conjunt del desenvolupament de Falset.
  • Promoure el turisme cultural com a instrument de promoció de Falset, la seva cultura i patrimoni.
  • Impulsar les iniciatives que afavoreixin la qualitat de la gestió cultural que duen a terme les diverses entitats locals.
  • Promoure la cultura entre tots els públics i fomentar l’augment del consum cultural dels veïns i veïnes de Falset.

L’Institut de Cultura, situat als baixos de la Biblioteca, al carrer de Baix, obre portes amb un parell d’exposicions. Per una banda, una mostra sobre el call i el passat jueu de Falset i, d’una altra, una exposició sobre el centenari dels gegants de Falset.