diumenge, 27 novembre, 2016
Principals acords del ple celebrat divendres passat, 25 de novembre

L’Ajuntament de Falset va aprovar, en sessió plenària celebrada divendres passat, la modificació de les ordenances fiscals que regulen el subministrament d’aigua, el servei de clavegueram i el servei de recollida i tractament d’escombraries. En tots dos casos, la taxa que que s’aplica als esmentats serveis es veu incrementada, amb l’objectiu d’adequar el que paguen els ciutadans al cost real que sosté l’Ajuntament per a la seva prestació.

En el cas del subministrament de l’aigua, tots els falsetans que ja en paguen veuran incrementat el seu rebut en 60 cèntims d’euro al mes. Pel que fa al sanejament (clavegueres), el rebut pujarà una mitjana de 30 cèntims d’euro al mes. Pel que fa al servei de recollida i tractament d’escombreries, l’augment de mitjana serà de 75 cèntims d’euros cada mes i usuari. La proposta va comptar amb els únics vots favorables de l’equip de govern, i amb els vots en contra dels regidors de l’oposició.

Segons va explicar en el ple el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, Miquel Puig, la modificació de les taxes persegueix que “s’adeqüin al cost real del servei, conscients que la millor manera d’administrar els serveis sempre és que els paguin els usuaris directes, en la mesura que sigui possible, i no pas els contribuents generals”.

A partir d’aquesta premisa, l’Ajuntament ha estudiat què li costa la prestació dels serveis esmentats (aigua i escombreries), que s’eleva a poc més de 227 mil euros, una xifra que les taxes respectives només cobreixen en un 82%. En aquest sentit, la llei reguladora d’hisendes locals permet incrementar aquestes taxes, que en cap cas poden ser superiors al cost del servei.

Pel que fa a la taxa del servei de recollida i tractament d’escombraries (que representa un cost de 215 mil euros per a l’Ajuntament), l’equip de govern va assumir la necessitat de racionalitzar i reduir aquest cost, tot millorant el fraccionament de la brossa que els falsetans fan a casa seva. En aquest sentit, hi ha marge de millora i es constata que, d’un temps cap aquí, moltes cases han baixat la guàrdia pel que fa al reciclatge, cosa que penalitza el municipi (que paga més en funció d’un major rebuig). La regidora de Comunicació de l’Ajuntament, Núria Borja, va anunciar la realització de campanyes de conscienciació tant en relació a l’aigua com la brossa al llarg de 2017. Mentre que Miquel Puig va reflexionar que “els ciutadans haurien de ser conscients que les taxes s’acosten al màxim possible al cost del servei i que, per tant, si fraccionem bé i el cost del servei es rebaixa, la taxa que es paga, en conseqüència, també baixarà”