diumenge, 26 març, 2017
Es podran sol·licitar ajuts per a les activitats organitzades durant el 2016 i el 2017, i el consistori hi destinarà 8.200€ i 10.000€, respectivament

L’Ajuntament de Falset destinarà 18.200€ a fi de subvencionar la realització d’activitats culturals cíviques, esportives i d’interès comunitari organitzades per les entitats sense ànim de lucre del municipi. Aquest import contempla una partida de 8.200€ per subvencionar les activitats corresponents al 2016 i una partida de 10.000€ per a les activitats corresponents a 2017.

Com recorda Carlos Brull, regidor de Cultura, “donades la necessitat d’elaborar i aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, que ens exigeix la llei, i diverses qüestions de tresoreria, vam creure que seria més oportú incloure les subvencions de 2016 i 2017 al pressupost d’enguany”. “Ja s’ha obert el període perquè es puguin sol·licitar els ajuts i, com vam dir, en cap cas les entitats hauran perdut un any de subvenció”, subratlla Brull. En aquest sentit, el període per sol·licitar la col·laboració econòmica del consistori en aquestes activitats romandrà obert fins al 30 d’abril.

D’acord amb les bases reguladores dels ajuts, podran ser subvencionables els programes d’activitats culturals i/o cíviques, els que tinguin com a finalitat el foment de l’associacionisme, la participació ciutadana i la solidaritat. A banda, també es contempla subvencionar la realització o participació en congressos, jornades, seminaris, cursos i similars. “Som conscients del paper que juguen les associacions i entitats del poble en el manteniment de les tradicions, en què tinguem diversitat de propostes lúdiques i culturals i per a tots els públics, i en què siguem un poble viu i per viure-hi, per aquests motius entenem i és un objectiu d’aquest equip de govern recolzar-les en allò que estigui a les nostres mans” afirma Brull. El regidor insisteix en què “no és un qüestió únicament d’ajuda econòmica, sinó que ens posem a la seva disposició per trobar solucions adequades i viables per a qualsevol problemàtica que puguin tenir les entitats del poble”.

En relació als imports dels ajuts que s’atorguin, aquests seran d’un màxim del 90% del cost de l’activitat que l’entitat presenti a subvenció, i es lliuraran prèviament a la justificació d’aquesta. A més, també es preveu que les entitats sol·licitants puguin demanar una bestreta del 50% de l’ajut abans de realitzar l’activitat.

La determinació de la quantitats que rebrà cada proposta de subvenció tindrà en compte criteris com l’interès social del projecte; la coherència entre els objectius, activitats i resultats; el nombre i percentatge de beneficiaris de l’actuació en relació al sector de població al qual s’adreça; el nombre de persones que participen en la gestió i execució de l’actuació, amb especial preferència a la participació del voluntariat: la col·laboració de l’entitat organitzadora amb altres associacions que desenvolupin projectes similars; la relació de l’import sol·licitat i els recursos propis de l’entitat, prioritzant projectes que comptin amb recursos propis; la utilització en interès propi d’espais de propietat municipal, i l’existència d’altres fons de finançament públics o privats, prioritzant els projectes que en disposin.