dimarts, 11 octubre, 2016
La taxa i el servei de recollida de residus, així com els nivells d’aigua dels pous que abasteixen el poble també van ser abordats en el transcurs del darrer ple

L’Ajuntament de Falset va celebrar el passat divendres un ple ordinari, ple que va servir per aprovar, en primer lloc, el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2016-2019. L'objectiu d'aquest Pla és establir el marc que permetrà convocar les subvencions en matèria d'acció social, cultura i esports, tal i com estableix la llei de subvencions. “Són eixos bàsics que tenen a veure amb la qualitat de vida dels veïns de Falset i, per tant, cal preveure com els afrontarem i quins recursos hi podrem destinar”, afirma l’alcalde Jaume Domènech.

En un altre ordre de coses, en el transcurs del darrer ple també es va acordar modificar l’ordenança fiscal relativa al Servei de Recollida d’Escombraries. La modificació estableix, d’una banda, que el cobrament del servei passarà a ser trimestral, en comptes d’anual com era fins ara. De l’altra, també s’especifica que la quota estarà supeditada als imports que el consistori suporti pel servei de recollida, transport i eliminació de residus que presta el Consorci per a la Gestió de Residus.

En relació a aquest punt, i ja en els respectius informes d’alcaldia i regidories, es va incidir en la necessitat de remarcar la importància d’una recollida selectiva compromesa, donat que en el darrer any s’ha constatat un increment de la fracció de rebuig, en detriment de les fraccions de vidre, envasos i paper i cartó. Aquest fet, a banda del perjudici mediambiental que suposa, implica també un encariment del servei de gestió de residus. En aquest sentit, des del consistori es va fer “una crida als veïns per tal de recuperar els bons índexs de recollida registrats en anys anteriors”.

Per últim, en el ple de divendres també es va fer esment a la situació dels pous d’abastament d’aigua de la població. El regidor de serveis, Josep Rull, va incidir en què “la manca de precipitacions ha derivat en què els nivells d’aigua no siguin els que desitjaríem, és una realitat que els nivells dels quals disposem estan per sota dels que registràvem, per exemple, ara fa un any”. Per aquest motiu, Rull remarcava que “si bé la situació no és alarmant, sí que ens obliga a fer un ús de l’aigua més responsable del que ja fem de manera habitual”.