dimarts, 19 febrer, 2019

El ple de l’Ajuntament de Falset ha aprovat el pressupost municipal per al 2019, que ascendeix a 2,6 milions d’euros i que es caracteritza per la continuïtat i la contenció. Pel que fa als ingressos, prop d’un milió prové dels impostos (IBI, etc), un altre milió dels preus, taxes i similars (aigua, brossa, piscina, etc) i la resta, principalment, de la participació que el municipi té en els impostos de l'Estat.

Pel que fa a la despesa, més d’un milió correspon a les compres corrents (recollida de brossa, tractament de l'aigua, llum, energia, etc), un altre milió correspon a la partida de personal i una part important (gairebé 260.000€) sostenen la càrrega del deute: interessos i amortització de capital. És el pes d’aquesta càrrega el que determina, ara mateix, que la capacitat de maniobra de l’Ajuntament segueixi essent molt limitada.

D’acord amb el que estableix la normativa, el pressupost no inclou certes partides que faran que al llarg de l’any s’incrementi notablement. En primer lloc, per la incorporació dels fons del Pla d'Acció Municipal (PAM) de la Diputació, que ascendirà a 66.000€. Aquesta partida és menor que la dels anys anteriors, cosa que determina que la gestió pressupostària serà especialment tensa. En segon lloc, el pressupost s’incrementarà per la incorporació d’altres subvencions que encara no s’han confirmat però que s’esperen captar, com és habitual, de diferents administracions.

Finalment, el pressupost també s’incrementarà notablement per l’execució de la tercera fase de la Llei de Barris, que representarà una inversió de 637.000€ per portar a terme l’arranjament del carrer Vallmoreres i de la Font del Batlle, la planta baixa de la Casa de la Música, el tancament de la planta de tractament d'aigües del barranc i altres obres menors.

El govern municipal reconeix que el nivell d'endeutament és “relativament elevat” ara mateix degut al pes del préstec que es va haver de concertar per fer front a les inversions de la segona fase de la llei de barris, per import de 1,22 milions d’euros. Preveu, però, que la Generalitat faci efectiva aquesta quantitat en qüestió de setmanes. Un cop se’n disposi, se’n dedicarà la meitat a reduir endeutament (seleccionant els deutes amb major tipus d’interès) i l’altra meitat a finançar la tercera fase de la Llei de Barris. L’objectiu municipal passa perquè, a final de 2020, un cop s’hagi executat aquesta tercera fase i recuperats els fons invertits, els únics deutes de l’Ajuntament siguin de 1.134.087€, i a un interès molt baix.

En definitiva, els pressupostos determinaran un exercici que seran austers pel que fa a la despesa corrent. La pròrroga de la Llei de Barris fins el 31-12-2019 i la capacitat de maniobra financera permetran, en canvi, que durant l’exercici es puguin executar projectes d’inversió importants.

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

L’Associació Musical “Vila de Falset” en col·laboració amb l’Ajuntament de Falset, organitza del 22 al 27 de juliol a Falset el I Curs Internacional de Clarinets. El curs el duran a terme Selvadore Rähni, Miquel Àngel Marín i Tuuli Rähni.

Agenda

25
jul.
En motiu de la cloenda del curs internacional de clarinet i música de cambra, l' Associació Musical Vila de Falset organitza el Concert de l’Orquestra de Cambra Catalana.
03
set.
Ja podeu anar a buscar el vostre carnet de "Superlectures" a la Biblioteca municipal Salvador Estrem i Fa, al carrer de Baix 41 de Falset.