dimecres, 5 juliol, 2017

L’Ajuntament de Falset celebrarà aquest divendres 7 de juliol, a les 20h, una sessió plenària ordinària. L’ordre del dia serà el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 2. Expedient 418/2017. Revisió Anual del Padró Municipal d’Habitants 

 3. Expedient 1008/2017. Modificació puntual del pla d'ordenació 
urbanística municipal. MODIFICACIÓ D'UNA ZONA D'ANTIC URBÀ A 
EQUIPAMENT. Aprovació inicial 

 4. Expedient 49/2017. Modificació puntual del pla d'ordenació 
urbanística municipal. VARIES ZONES I SISTEMES. Aprovació inicial 

 5. Expedient 52/2017. Modificació puntual 2/2017 (PAU-6). Aprovació 
provisional 

 6. Expedient 223/2017. Modificació puntual 4/2017 (PAU-6). Aprovació 
provisional 

 7. Ratificació dels acords adoptats a Expedient 753/2017. PLANTA 
POTABILITZADORA, per la Junta de Govern Municipal en data 30 de maig del corrent 2017 

 8. Expedient 411/2017. Transferència de crèdits. MAQUINA D'ESCOMBRAR
 9. Expedient 907/2017. Mod. Crèdits 11_2017. Subvenció nominativa Ass. SOLCATS
 10. Expedient 800/2017. Mod. Crèdits 10_2017. GENERACIÓ DE CREDITS. Execució subsidiària obres de rehabilitació de la coberta de l’habitatge del numero 13 de la Plaça de la Quartera
 11. Informes de l'Alcaldia
 12. Precs i preguntes

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

21-05-18 10.00 h - Exercici de coneixement de la llengua catalana de nivell C1 a la Biblioteca municipal de Falset, situada al carrer de Baix número 41 de Falset.

29-05-18 10.00 h - Exercicis teòrics i pràctics,  a l’aula de la biblioteca auxiliar de l’Arxiu Comarcal del Priorat, situat a Falset al carrer Bonaventura Pascó sense número.

La Biblioteca Salvador Estrem i Fa de Falset informa que la setmana del 16 al 23 de juny romandrà tancada al públic, ja que es duran a terme reformes al magatzem.

D'altra banda, a partir del dia 25 de juny, serà vigent l'Horari d'Estiu.
Matins
De dilluns a divendres de 10 a 14h.
Tardes
Dimarts de 16 a 20h.

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2018 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).