dimecres, 5 juliol, 2017

L’Ajuntament de Falset celebrarà aquest divendres 7 de juliol, a les 20h, una sessió plenària ordinària. L’ordre del dia serà el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 2. Expedient 418/2017. Revisió Anual del Padró Municipal d’Habitants 

 3. Expedient 1008/2017. Modificació puntual del pla d'ordenació 
urbanística municipal. MODIFICACIÓ D'UNA ZONA D'ANTIC URBÀ A 
EQUIPAMENT. Aprovació inicial 

 4. Expedient 49/2017. Modificació puntual del pla d'ordenació 
urbanística municipal. VARIES ZONES I SISTEMES. Aprovació inicial 

 5. Expedient 52/2017. Modificació puntual 2/2017 (PAU-6). Aprovació 
provisional 

 6. Expedient 223/2017. Modificació puntual 4/2017 (PAU-6). Aprovació 
provisional 

 7. Ratificació dels acords adoptats a Expedient 753/2017. PLANTA 
POTABILITZADORA, per la Junta de Govern Municipal en data 30 de maig del corrent 2017 

 8. Expedient 411/2017. Transferència de crèdits. MAQUINA D'ESCOMBRAR
 9. Expedient 907/2017. Mod. Crèdits 11_2017. Subvenció nominativa Ass. SOLCATS
 10. Expedient 800/2017. Mod. Crèdits 10_2017. GENERACIÓ DE CREDITS. Execució subsidiària obres de rehabilitació de la coberta de l’habitatge del numero 13 de la Plaça de la Quartera
 11. Informes de l'Alcaldia
 12. Precs i preguntes

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPT. 

Agenda

19
abr.
Taller d'iniciació
20
abr.
Emocions: identificar-les i gestionar-les
23
abr.