divendres, 6 octubre, 2017
El Ple se celebrarà a les 20h i constarà de 4 punts

L'Ajuntament de Falset celebrarà aquest divendres 6 d'octubre, a les 20h, un Ple municipal ordinari. L'ordre del dia de la sessió és el següent:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Ratificació del compte general.
  3. Aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
  4. Ratificació decrets d’alcaldia