divendres, 6 octubre, 2017
El Ple se celebrarà a les 20h i constarà de 4 punts

L'Ajuntament de Falset celebrarà aquest divendres 6 d'octubre, a les 20h, un Ple municipal ordinari. L'ordre del dia de la sessió és el següent:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Ratificació del compte general.
  3. Aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
  4. Ratificació decrets d’alcaldia

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2017 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).