dimecres, 4 abril, 2018

L'Ajuntament de Falset celebrarà aquest divendres 6 d'abril, a les 20 h, un ple municipal ordinari. L'ordre del dia és el següent:

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Expedient 462/2018. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora. ORDENANÇA REGULADORA DE L'APLICACIÓ DE FEMS, PURINS I FANGS DE DEPURACIÓ.
  3. Expedient 329/2017. Pla Especial Urbanístic VERIFICACIÓ TEXT REFÓS CATÀLEG DE MASIES
  4. Expedient 465/2018. FESTES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL PER L'EXERCICI 2019
  5. Expedient 439/2018. SEPARACIÓ DEL CONSORCI LOCALRET
  6. Expedient 467/2018. Procediment Genèric. MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN DEFENSA DE L'ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
  7. Expedient 468/2018. MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN DEFENSA D'UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Termini per a presentar instàncies fins al 23 de julilol de 2018 

Del 16 de juny al 12 de setembre

Matins
De dilluns a divendres de 10 a 14h.
Tardes
Dimarts de 16 a 20h.

Dissabte tancat

Termini per a presentar instància fins al 30 de julilol de 2018.

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2018 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).