dimecres, 4 abril, 2018

L'Ajuntament de Falset celebrarà aquest divendres 6 d'abril, a les 20 h, un ple municipal ordinari. L'ordre del dia és el següent:

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Expedient 462/2018. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora. ORDENANÇA REGULADORA DE L'APLICACIÓ DE FEMS, PURINS I FANGS DE DEPURACIÓ.
  3. Expedient 329/2017. Pla Especial Urbanístic VERIFICACIÓ TEXT REFÓS CATÀLEG DE MASIES
  4. Expedient 465/2018. FESTES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL PER L'EXERCICI 2019
  5. Expedient 439/2018. SEPARACIÓ DEL CONSORCI LOCALRET
  6. Expedient 467/2018. Procediment Genèric. MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN DEFENSA DE L'ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
  7. Expedient 468/2018. MOCIÓ DE L'ALCALDIA EN DEFENSA D'UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPT. 

Agenda

19
abr.
Taller d'iniciació
20
abr.
Emocions: identificar-les i gestionar-les
23
abr.