Entrades

Adult: 5€
Infantil: 4€


Carnet

Adult: 40€
Infantil: 30€


Pack

Carnet Adult + Activitat (Curs de natació o Aquagym): 55€
Carnet Infantil + Activitat (Curs de natació): 40€


Activitats

Curs de Natació Infantil (Nascuts els anys 2013 i 2014): 30€
Activitat Adult Extra (Curs de Natació o Aquagym): 15€

Consideracions sobre les tarifes

  • Infantil: Nascuts durant l'any 2012 i fins l'any 2007.
  • Adult: Nascuts fins l'any 2006.
  • Entrada gratuïta: Nascuts l'any 2013 i fins l'any 2018.
  • 50% de descompte: Persones amb minusvalia, famílies nombroses, famílies monoparentals, tercera edat.

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Prova de coneixement de la llengua catalana de nivell B, el dia 14 de novembre a les 10 hores.

Primer exercici el dia 16 de novembre a les 10:00 hores. 

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2018 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).