Núria Borja

Corresponen a aquesta regidoria les següents tasques:
  • Diagnosi, disseny, posada en marxa i avaluació del Pla Local de Joventut 2016-2020.
  • Creació del pla de comunicació de l’ajuntament. 
  • Serveis d’ajuts a domicili i assistència domiciliària coordinats amb el Consell Comarcal del Priorat.
  • Programa Salut als Barris. Salut als Barris és un apartat del Pla de Barris que pretén la salut dels vilatans de Falset. La Comissió fa projectes anyals per subsanar les dificultats que hi puguin haver i els presenta a la convocatòria de subvencions.Les persones que formen part de la Comissió són profesionals socials, educatius i culturals del Consell Comarcal, de la Biblioteca, de l’Institut Priorat i de l’Escola Antoni Vilanova de Falset.
  • Impulsar contactes amb l'Associació Montsant i Càritas. 

Contacta: nborja@falset.org

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Prova de coneixement de la llengua catalana de nivell B, el dia 14 de novembre a les 10 hores.

Primer exercici el dia 16 de novembre a les 10:00 hores. 

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2018 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).