L'oficina ofereix als ciutadans i entitats informació i suport en relació als recursos i serveis de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de benestar social.