L'Ajuntament de Falset celebrarà el dimarts 7 de juliol, a les 20 h, una sessió plenària de caràcter ordinari. L'orde del dia de la sessió és el següent:

A) Part resolutiva

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • Expedient 514/2020. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora.
 • Expedient 1878/2018. Planejament General (Modificació).
 • Expedient 73/2017. Modificació del pla d'ordenació urbanística municipal sense avaluació ambiental estratègica.
 • Expedient 509/2020. Cessions de Béns.
 • Expedient 386/2020. Procediment Genèric.
 • Ratificació conveni amb l'Escola de Música.
 • Ratificació del Conveni amb la Banda de Música.
 • Moció presentada pel grup municipal ERC per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.
 • Moció presentada pel grup municipal ERC per reclamar la continuïtat dels punts de guaita, per a la prevenció d’incendis.
 • Moció presentada pel grup municipal ERC per al manteniment linea Casp - Móra la Nova - Reus.
 • Moció presentada per Falset Pot Més per un turisme segur i sostenible.
 • Moció presentada per Falset Pot Més per fer front a la despoblació, l’envelliment i la manca d’oportunitats en el medi rural.
 • Moció presentada per Falset Pot Més per la creació d'un jardí botànic a Falset i l’adhesió de Falset al projecte Redicat i a l'Associació Amics de les Abelles.

B) Activitat de control

 • Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
 • Donar compte dels decrets d’Urbanisme.

C) Precs i preguntes

En cas d'emergència ...
informació de contacte ►