Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2017 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).

 

Concepte Període Període Proposat
Taxes-Preus Públics 1 31/03/2017 - 31/05/2017
Impost Vehicles Tracció Mecànica 1 31/03/2017 - 31/05/2017
IBI Urbana 1 28/04/2017 - 30/06/2017
IBI Rústica 1 28/04/2017 - 30/06/2017
Taxes-Preus Públics 2 30/06/2017 - 31/08/2017
IAE 1 28/07/2017 - 29/09/2017
IBI Urbana 2 31/08/2017 - 31/10/2017

 

Concepte Període de Consum Període Proposat
Subministrament d'Aigua 01/01/2017 - 31/03/2017 28/04/2017 - 30/06/2017
Subministrament d'Aigua 01/04/2017 - 30/06/2017 28/07/2017 - 29/09/2017
Subministrament d'Aigua 01/07/2017 - 30/09/2017 27/10/2017 - 29/12/2017
Subministrament d'Aigua 01/10/2017 - 31/12/2017 29/01/2018 - 29/03/2018