diumenge, 13 maig, 2018 - 18:00

Hipstory és un espectacle lúdic i didàctic, una barreja de hip hop amb història de la música i la dansa.

Al teatre L'Artesana.

Documents adjunts: 

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Prova de coneixement de la llengua catalana de nivell B, el dia 14 de novembre a les 10 hores.

Primer exercici el dia 16 de novembre a les 10:00 hores. 

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2018 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).